رونمایی از پیکان محمدرضا پهلوی در میامی به نفع اقلیت های جنسی و جنسیتی به نقش علیرضا شجاعیان

رونمایی از پیکان محمدرضا پهلوی در میامی به نفع اقلیت های جنسی و جنسیتی به نقش علیرضا شجاعیان

slide_image_1
October 6, 2021

رونمایی از پیکان محمدرضا پهلوی در میامی به نفع اقلیت های جنسی و جنسیتی به نقش علیرضا شجاعیان

  • thumbnail

    October 6, 2021 خودروی پیکان ایران که به چائوشسکو اهدا شد ، نمادی از “حمایت از اقلیت های جنسی و جنسی یت” شد.

  • thumbnail

    October 15, 2021 A Dictator’s Car Is Transformed Into Symbol for LGBTQ+ Iranians