وقتی پیکان بستر روایت رنج جامعه رنگین‌کمانی می‌شود

وقتی پیکان بستر روایت رنج جامعه رنگین‌کمانی می‌شود

slide_image_1
November 8, 2021

وقتی پیکان بستر روایت رنج جامعه رنگین‌کمانی می‌شود

پروژه “پیکان آرت کار” از جشنواره “آسیای امروز” در پاریس حذف می‌شود. این اثر به گفته خالقش روایت رنجی است که بر کوئیرها در ایران روا می‌شود. این نقاش کوئیر ایرانی می‌گوید بار دیگر احساس می‌کند به حاشیه رانده شده است.

  • thumbnail

    November 8, 2021 The PaykanArtCar, a Vehicle for Human Rights, is Touring Canada

  • thumbnail

    November 16, 2021 PaykanArtCar: A Driving Force Against Human Rights Abuses Tours Canada