پیکان اهدای محمدرضاشاه پهلوی در میامی به نفع اقلیتهای جنسی و جنسیت به

پیکان اهدای محمدرضاشاه پهلوی در میامی به نفع اقلیتهای جنسی و جنسیت به

slide_image_1
October 5, 2021

پیکان اهدای محمدرضاشاه پهلوی در میامی به نفع اقلیتهای جنسی و جنسیت به

  • thumbnail

    October 5, 2021 پیکان اهدایی محمدرضا شاه پهلوی به چائوشسکو در شهر میامی آمریکا با نامی جدید رونمایی شد. آرش اعلایی، ایران اینترنشنال از محل رونمایی پیکان آرت یا پیکان هنری از میامی آمریکا گزارش می‌دهد

  • thumbnail

    October 6, 2021 پیکان اهدایی شاه، بوم نقاشان حقوق بشر شد