یک «پیکان هنر» برای دگرباشان جنسی ایرانی | PaykanArt & LGBTQ

یک «پیکان هنر» برای دگرباشان جنسی ایرانی | PaykanArt & LGBTQ

slide_image_1
March 10, 2022

یک «پیکان هنر» برای دگرباشان جنسی ایرانی | PaykanArt & LGBTQ

مونترال در آخرین روزهای قبل از نوروز ۱۴۰۱ میزبان نمایشگاهی با محوریت خودروی پیکان و حقوق دگرباشان جنسی در ایران بود.

  • thumbnail

    March 10, 2022 PaykanArtCar pop-up March 10 – 12, 2022

  • thumbnail

    March 11, 2022 PaykanArtCar exhibit rolls into Montreal to drive home message of dignity for Iranian people